WERKGROEP IVN GAAT RECREATIE PURMERBOS STIMULEREN

In 1989 hield het IVN (vereniging voor natuur- en milieu-educatie) afdeling Waterland, voor het eerst een excursie in het Purmerbos. Hoewel...’van een bos kon je toen eigenlijk nog niet spreken.’ Vijf jaar later begint het bos al een eigen karakter te krijgen. De beheerder, Staatsbosbeheer, heeft het IVN aangewezen om de recreatie in het bos te stimuleren. De onlangs opgerichte Werkgroep Purmerbos gaat hiervoor zorgen.

Lennert Ras

Van een volgroeid bos is natuurlijk nog geen sprake, maar toch... De populieren zijn zo'n zeven tot tien meter hoog; de rest van de bomen meten tussen twee en vijf meter. Een aantal sloten is blijvend schoongehouden, terwijl andere vanzelf moeten dichtgroeien. „Dat duurt echter zeker honderd jaar", zegt IVN-gids Frits de Jong. „Bovendien zal het bos nooit volgroeid zijn, want het is bedoeld als productiebos. Het grootste gedeelte van het bos wordt omgehakt als het volgroeid is. Voor de omgehakte bomen komt nieuwe aanwas in de plaats", vertelt hij. De Werkgroep Purmerbos gaat binnenkort informatieborden in het gebied plaatsen om de aandacht, te vestigen op het natuur­schoon. Bovendien komen er twee natuurpaden, waarvan één pad door het gedeelte ten zuiden van de Westerweg, in het zogenaamde recreatieve gedeelte. Langs het nabijgelegen oude veenriviertje De Jisp kan mogelijk het tweede natuurpad komen te liggen. Dat tweede pad zal in ieder geval langs het natuurbos lopen; een stuk bos tussen de Westerweg en de Purmerringvaart. Frits de Jong: „Het waterpeil is daar blijvend omhoog gebracht,   zodat  er veel   eendesoorten en steltlopers te vinden zijn. Bovendien kun je er lepelaars en buizerds tegenkomen. De natuur mag er z'n vrije loop hebben en waarschijnlijk zullen er over niet al te lange tijd inheemse soorten als eiken, wilgen en berken gaan groeien".

STAGES IN BOS

Binnenkort zullen verscheidene nieuwe IVN-natuurgidsen van alles kunnen vertellen over de natuur in het bos. Bijvoorbeeld over de vele bomen, die oorspronkelijk helemaal niet in Waterland thuishoren, zoals de eik, es en beuk. Op het moment zijn de gidsen nog in opleiding, maar het Purmerbos is een ideale stageopdracht voor ze.
De gidsen-in-opleiding krijgen echter meer opdrachten, zoals een expositie over het bos organiseren, natuurpaden ontwerpen, persberichten schrijven en excursies organiseren. Het IVN wil bovendien per seizoen een inventarisatie maken van de planten en diersoorten. De Werkgroep Nestkasten heeft b.v. twee kasten voor de torenvalk in het bos aangebracht. Ieder jaar worden deze schoongemaakt en natuurlijk is de werkgroep erg geïnteresseerd in de broedsels. Bij het beheren van de kasten zijn ook kinderen betrokken, want het IVN wil tenslotte vooral mensen bewust maken van de natuur in hun omgeving. En daar kan je niet jong genoeg mee beginnen!

 

©2007, rasmedia.nl