Bij de dagindeling rekening houden met de studie DEELTIJD

In DEELTIJD haalt Holland Nieuws deel­tijdstudenten voor het voetlicht. Wat doen ze naast hun studie. Vergaren ze ken­nis voor hun huidige werk, willen ze op­nieuw beginnen, past het in vrijwilligers­werk of is het een serieuze liefhebberij?

 

Lennert Ras

Drie jaar geleden ging Harry Minnema weg bij de WSBZ (was-, schoonmaak-, bad- en zweminrichting) van de gemeente Amsterdam. Na er negen jaar gewerkt te hebben, raakte hij met de ge­meente in conflict over het te voeren be­leid. Bij het afscheid maakte hij voor zichzelf de balans op. Hij wilde twee dingen: ten eerste zijn capaciteiten benutten en ten tweede zich meer verdie­pen in kunst en cultuur. Anderhalf jaar geleden is hij voor zichzelf begonnen met een adviesbureau: 'Minnema & Luyer Intermanagement B.V.' Een bu­reau dat veranderingsprocessen in be­drijven, zoals reorganisaties, begeleidt. Al vrij snel had hij zijn eerste opdracht binnen, als interim-manager bij het AMC. Daarnaast is hij gestart met de deeltijdstudie kunst, cultuur en educatie aan de Hogeschool Holland.
Over de invulling van de studie is Min­nema zeer lovend. De docenten stemmen hun lessen onderling goed af. "Bijvoorbeeld, de twee trimesters middeleeuwen waaraan drie docenten mee­werkten. De één legde de nadruk op de Bourgondiërs in de 14e en 15e eeuw, de ander heeft het vooral over architectuur en schilderkunst gehad en de derde be­handelde de muziekgeschiedenis van dat tijdvlak. Iedere docent gaf een interpretatie van de periode. Alles greep goed op elkaar in." Het eerste jaar sloot hij meteen succesvol af met het behalen van zijn propedeuse verklaring. Toch is het voor Harry wel eens moeilijk om het werk en de studie met elkaar te combineren. De tentamens van het twee­de jaar doet hij in augustus in plaats van in juli, omdat hij het binnen de eerste
termijn niet redt. "Als interim-manager zit ik veel op de werkvloer van het be­drijf waarvan ik een opdracht heb. Daar­naast moet ik mijn eigen bedrijf draaien­de houden en me inzetten om nieuwe opdrachten binnen te krijgen." Voor het laatste is hij dan ook van plan een extern bureau aan te trekken. In zijn daginde­ling moet hij er wel rekening mee hou­den welke tijd hij voor de studie reser­veert, anders komt er weinig van terecht. Hij vindt dat je minimaal zestien uur per week met de studie bezig moet zijn. "Ik ben nu 54 en naarmate je ouder wordt, neemt studie ook meer tijd."
Minnema citeert Hegel: "De mens leert niets vanuit de geschiedenis." Toch sti­muleert de studie hem om veel dingen te doen: "Juist door te studeren, door in de geschiedenis terug te gaan, kom je din­gen tegen die je in de praktijk kan toe­passen." Op zich heeft de studie weinig te maken met zijn vak, maar dat is ook niet de reden waarom hij eraan is begon­nen. "Natuurlijk heb je in de sfeer van zakenlunches wel een gespreksonder­werp, maar dat geldt voor alle studies." Hij doet kunst, cultuur en educatie puur uit interesse. Wat Harry vooral trekt, is de link die wordt gelegd lussen geschie­denis en kunst. Hij is een echte kunst­liefhebber. Tijdens de studie worden, on­der begeleiding van docenten, uitstapjes gemaakt naar musea en hunebedden. Hij heeft in studieverband al bezoeken gebracht aan Praag, Trier, Florence, Pa­rijs en Berlijn. Volgend jaar gaat hij naar Egypte.

 

©2007, rasmedia.nl